96 63 05 44
Anders Kjær
Planterådgiver
Telefon 9663 0552 / 4030 0986
akc@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Mark og gødningsplanlægning
 • Markbesøg
 • Jordprøver
 • Forsøg
Anette Esbersen
Regnskabsassistent
Telefon 9663 0592
ae@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bogføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
 • Lønservice
Anne Hald Ladegaard
Planterådgiver
Telefon 9663 0554 / 3053 0572
al@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Mark- og gødningsplanlægning
 • Jordprøver
 • Forsøg
 • Miljøteknologi
Annette Bøeg Bruun
Chefrådgiver kvæg
Telefon 9663 0560 / 3089 5461
ab@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Optimering – skab resultater
 • Økonomi
 • Ledelse
 • Strategi
 • Forhandling
 • Proces og tovholderfunktioner
 • Gårdråd og bestyrelser
Benedikte Thorsen
Regnskabsassistent

Telefon 9663 0579
bt@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bogføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
 • Farmsekretær
Bente Braae Holmgaard
Juridisk assistent
Telefon 9663 0573
beh@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Ejendomshandler
 • Tinglysninger
 • Dødsbobehandling
 • Forpagtninger
 • Betalingsrettigheder
Birgit Blæsbjerg
Regnskabsassistent
Telefon 9663 0594
bb@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bogføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
 • Farmsekretær
 • Lønservice
 • Vindmølleregnskaber
Bjarne Henriksen
Jurist og ejendomsrådgiver
Telefon 9663 0555 / 2116 3360
bjh@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Dødsbobehandling
 • Udbudssalg af ejendomme
 • Landbrugshandler
 • Stiftelse af selskaber
 • Generationsskifte
 • I/S-kontrakter
 • Testamenter og ægtepagter
Bodil Kjærgaard Hansen
Juridisk assistent
Telefon 9663 0572
bkh@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Ejendomshandler
 • Tinglysninger
 • Dødsbobehandling
 • Forpagtninger
Camilla Schilling Pedersen
Kvægrådgiver
Telefon 9663 0563 / 2127 0179
csp@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Fodrings- og sundhedsrådgivning
 • EFK - Eendagsfoderkontrol
 • KvægNøglen
 • LEAN
 • Kalve
 • Målsætninger og handlingsplaner
 • Erfa-grupper
Caroline M. N. Kristensen
Revisorassistentelev
Telefon 9663 0586
ck@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Elev
Else Marie Frandsen
Regnskabsassistent
Telefon 9663 0587
emf@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bogføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
 • Lønservice
Elsebeth Toelberg
Regnskabsassistent
Telefon 9663 0578
et@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bogføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
Flemming Hølmkær
Kvægrådgiver
Telefon 9663 0561 / 5124 2680
fh@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Fodrings- og sundhedsrådgivning
 • Produktionsoptimering
 • Goldkomanagement
 • Klimatjek
Helle Kalkrup
Miljø- og kødkvægrådgiver
Telefon 9663 0568 / 2141 6682
hek@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Husdyrgodkendelser
 • Oplandskonsulent
 • Miljø- og naturprojekter
 • Miljøteknologi
 • Naturplejerådgivning
 • Fodringsrådgivning, kødkvæg
 • Naturpleje, erfagrupper
Henning Kaasgaard
IT-rådgiver
Telefon 9663 0577 / 5124 5836
hk@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Ekstern IT-rådgivning
 • Salg af nyt IT-udstyr
 • Reparation af diverse IT-udstyr
 • Telefoni og internetløsninger
 • Intern IT-support
Henrik Damgren
Direktør
Telefon 9663 0570 / 2046 5928
hd@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Politisk sekretær
 • Generationsskifte
 • Værdisætning af landbrug
 • Vindmøllehandel og værdisætning
 • Strategi- og virksomhedsudvikling
 • Sparring på kredit og finansiering
 • Mediatorfunktion
Ina Dixen
Revisorassistent
Telefon 9663 0588
id@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bogføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
 • Lønservice
 • Vindmølleregnskaber
Ingvard Kristensen
Planterådgiver (økologi)
Telefon 9663 0551 / 4030 0985
ihk@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Økologisk planterådgivning
 • Mark- og gødningsplanlægning
 • Autorisationsansøgninger
 • Markbesøg
 • Dyrkning af kløvergræs
Irene Ø. Lykke
Miljørådgiver
Telefon 9663 0557 / 9117 7225
il@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • VVM vindmøller
 • Naturprojekter
 • Naturpleje
 • Ansøgninger om godkendelse af pesticider
 • Ansøgninger om mindre anvendelser af pesticider
Jakob T. Nikolajsen
Chefrådgiver, planter & miljø
Telefon 9663 0553 / 2127 0346
jtn@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Mark- og gødningsplanlægning
 • Markbesøg
 • Biogas
Jens Brixen
Driftsøkonomirådgiver
Telefon 9663 0571/ 4026 4544
jb@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Budget og budgetopfølgning
 • Etablering
 • Strategier
 • Investeringsberegninger
 • Årsrapport og benchmarking
Jens Hejselbæk
Planterådgiver
Telefon 9663 0550 / 2096 5690
jh@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Mark- og gødningsplanlægning
 • Markbesøg
 • Planteavlsøkonomi
 • Salgsafgrøder
Jens Thomsen
Økonomirådgiver
Telefon 9663 0584/ 2141 6687
jt@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Skatteregnskaber
 • Årsrapporter
 • Sygedagpenge
 • Efterløn
 • Pension
 • Ansættelseskontrakter
 • Gruppeliv
Jens F. Thomsen
Kvægrådgiver
Telefon 9663 0583 / 6114 8309
jft@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Fodrings- og sundhedsrådgivning
 • Økologi
 • APV - Arbejdspladsvurdering
 • Grovfoderproduktion og foderanalyser
 • FMS - analyser
 • Erfa-grupper og staldskoler
 • Ansøgninger
Karina V. Lyberth
Økonomirådgiver
Telefon 9663 0581 / 2467 2492
kl@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Skatteregnskaber
 • Årsrapporter
 • Ejendomsavance
 • Interessentskaber
Kjeld Nørgaard
Planterådgiver
Telefon 9663 0548 / 3034 8569
kjn@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Mark- og gødningsplanlægning
 • Markbesøg
 • Grovfoderdyrkning
 • Planteavlsøkonomi
 • Vanding
 • Tværfaglig rådgivning
Lene Brixen
Bogholder
Telefon 9663 0541
lb@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Medlemsadministration
 • Bogholderi
 • Fakturering
 • Intern løn
 • Vindmølleregnskaber
 • Reception
Lene Gadgaard
Teamleder miljø
Telefon 9663 0549 / 2476 5395
lg@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Husdyrgodkendelse,- tilladelse, -anmeldeordning
 • Oplandskonsulent, drænvirkemidler
 • Miljøtjek af ejendomme
 • Miljø- og naturprojekter, vådområder
 • Fagpolitisk arbejde, Natura 2000, §3 natur
 • GB-ansøgning, naturpleje, skov
Lis Nygaard
Regnskabsassistent
Telefon 9663 0595
ln@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bogføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
 • Ø90 kredsansvarlig
Lisbeth Lystbæk
Sekretær
Telefon 9663 0540
lil@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Foreningskontakt
 • Marketing
 • Web-ansvarlig
 • Reception
 • Dyrskue
Lissi Kjær Christensen
Økonomirådgiver
Telefon 9663 0589 / 2366 5589
lkc@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Skatteregnskaber
 • Årsrapporter
 • Ejendomsavance
 • Andre erhverv
Lotte Stilling Nielsen
Miljørådgiver
Telefon 9663 0556 / 4018 2554
lsn@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Husdyrgodkendelse, tilladelse, anmeldeordning
 • Vindmøller, solceller, biogas mv.
 • Miljøtjek af ejendomme
 • Miljøvurdering / VVM
 • Lokalplan, kommuneplantillæg
Louise Stokkendahl
Revisorassistentelev
Telefon 9663 0576
ls@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Elev
Malene T. Refsgaard
Kvægrådgiver
Telefon 9663 0562 / 4018 0915
mtr@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Fodrings- og sundhedsrådgivning
 • EFK-Eendagsfoderkontrol
 • DMS- superbruger
 • AMS
 • Gårdråd og strategi
 • Reproduktion og avl
 • Goldkomanagement
Peder Østergaard
Driftsøkonomirådgiver
Telefon 9663 0580/ 2163 4679
peo@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Budget og budgetopfølgninger
 • Etablering
 • Strategier
 • Investeringsberegninger
 • Årsrapport og benchmarking
 • Driftsgrensanalyser
 • AgroMarkets
Pia Ørts
Revisorassistent
Telefon 9663 0582
pia@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bogføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
 • Lønservice 
Søren Broe Lund
Økonomirådgiver
Telefon 9663 0596 / 2127 0178
sbl@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Skatteregnskaber
 • Årsrapporter
 • Pension
 • Interessentskaber
Uffe Christensen
Teamleder, solceller og vindmøller
Telefon 9663 0591 / 2127 0183
ufc@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Projektudviklingsrådgivning for sol- og   vindkraftsanlæg
 • Bisidder i fbm. aftale og   kontraktforhandlinger
 • VE-lovgivning
 • Vindmøllehandel og værdisætning
 • Projektstyring i fbm. etablering af VE-anlæg
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 96 63 05 44, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Lemvigegnens Landboforening
Industrivej 53
7620 Lemvig
Telefon: 96 63 05 44
E-mail: ll@lemvig-landbo.dk
CVR: 41503610
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Du kan læse mere om vores cookiepolitik her
Lemvigegnens Landboforening | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 96 63 05 44