96 63 05 44
Anders Kjær
Planterådgiver
Telefon 9663 0552 / 4030 0986
akc@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Mark og gødningsplanlægning
 • Markbesøg
 • Jordprøver
 • Forsøg
Anette Esbersen
Regnskabsassistent
Telefon 9663 0592
ae@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bogføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
 • Lønservice
Anne Hald Ladegaard
Planterådgiver
Telefon 9663 0554 / 3053 0572
al@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Mark- og gødningsplanlægning
 • Jordprøver
 • Forsøg
 • Miljøteknologi
Annette Bøeg Bruun
Chefrådgiver, produktion og økonomi
Telefon 9663 0560 / 3089 5461
ab@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Optimering – skab resultater
 • Økonomi
 • Ledelse
 • Strategi
 • Forhandling
 • Proces og tovholderfunktioner
 • Gårdråd og bestyrelser
Benedikte Thorsen
Regnskabsassistent

Telefon 9663 0579
bt@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bogføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
 • Farmsekretær
Bente Braae Holmgaard
Juridisk assistent
Telefon 9663 0573
beh@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Ejendomshandler
 • Tinglysninger
 • Dødsbobehandling
 • Forpagtninger
 • Betalingsrettigheder
Birgit Blæsbjerg
Regnskabsassistent
Telefon 9663 0594
bb@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bogføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
 • Farmsekretær
 • Lønservice
 • Vindmølleregnskaber
Bjarne Henriksen
Jurist og ejendomsrådgiver
Telefon 9663 0555 / 2116 3360
bjh@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Dødsbobehandling
 • Udbudssalg af ejendomme
 • Landbrugshandler
 • Stiftelse af selskaber
 • Generationsskifte
 • I/S-kontrakter
 • Testamenter og ægtepagter
Bodil Kjærgaard Hansen
Juridisk assistent
Telefon 9663 0572
bkh@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Ejendomshandler
 • Tinglysninger
 • Dødsbobehandling
 • Forpagtninger
Camilla Schilling Pedersen
Kvægrådgiver
Telefon 9663 0563 / 2127 0179
csp@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Fodrings- og sundhedsrådgivning
 • EFK - Eendagsfoderkontrol
 • KvægNøglen
 • LEAN
 • Kalve
 • Målsætninger og handlingsplaner
 • Erfa-grupper
Caroline M. N. Kristensen
Revisorassistentelev
Telefon 9663 0586
ck@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Elev
Else Marie Frandsen
Regnskabsassistent
Telefon 9663 0587
emf@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bogføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
 • Lønservice
Else Olesen
Økonomirådgiver
Telefon 9663 0574 / 2027 0281
eo@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

Elsebeth Toelberg
Regnskabsassistent
Telefon 9663 0578
et@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bogføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
Flemming Hølmkær
Kvægrådgiver
Telefon 9663 0561 / 5124 2680
fh@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Fodrings- og sundhedsrådgivning
 • Produktionsoptimering
 • Goldkomanagement
 • Klimatjek
 • Gårdråd
Gertrud Brandt Kattenhøj
Revisorassistent
Telefon 9663 0571
gk@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bogføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
Helle Kalkrup
Miljø- og kødkvægrådgiver
Telefon 9663 0568 / 2141 6682
hek@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Husdyrgodkendelser
 • Oplandskonsulent
 • Miljø- og naturprojekter
 • Miljøteknologi
 • Naturplejerådgivning
 • Fodringsrådgivning, kødkvæg
 • Naturpleje, erfagrupper
Henning Kaasgaard
IT-rådgiver
Telefon 9663 0577 / 5124 5836
hk@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Ekstern IT-rådgivning
 • Salg af nyt IT-udstyr
 • Reparation af diverse IT-udstyr
 • Telefoni og internetløsninger
 • Intern IT-support
Henrik Damgren
.
Telefon 9663 0570 / 2046 5928
hd@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Politisk sekretær
 • Generationsskifte
 • Værdisætning af landbrug
 • Vindmøllehandel og værdisætning
 • Strategi- og virksomhedsudvikling
 • Sparring på kredit og finansiering
 • Mediatorfunktion
Ina Dixen
Revisorassistent
Telefon 9663 0588
id@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bogføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
 • Farmsekretær
 • Vindmølleregnskaber
Inge R. Sørensen
Økonomirådgiver
Telefon 9663 0581 / 2467 2492
irs@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
 • Ejendomsavance
 • Selskabsret
 • Socialjura
 • Dødsbobehandling
Ingvard Kristensen
Planterådgiver (økologi)
Telefon 9663 0551 / 4030 0985
ihk@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Økologisk planterådgivning
 • Mark- og gødningsplanlægning
 • Autorisationsansøgninger
 • Markbesøg
 • Dyrkning af kløvergræs
Irene Lykke Kobberholm
Miljørådgiver
Telefon 9663 0557 / 9117 7225
il@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • VVM vindmøller
 • Naturprojekter
 • Naturpleje
 • Ansøgninger om godkendelse af pesticider
 • Ansøgninger om mindre anvendelser af pesticider
Jakob T. Nikolajsen
Planterådgiver
Telefon 9663 0553 / 2127 0346
jtn@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Mark- og gødningsplanlægning
 • Markbesøg
 • Biogas
Jens Thomsen
Økonomirådgiver
Telefon 9663 0584/ 2141 6687
jt@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Skatteregnskaber
 • Årsrapporter
 • Sygedagpenge
 • Efterløn
 • Pension
 • Ansættelseskontrakter
 • Gruppeliv
Jens F. Thomsen
Kvægrådgiver
Telefon 9663 0583 / 6114 8309
jft@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Fodrings- og sundhedsrådgivning
 • Økologi
 • APV - Arbejdspladsvurdering
 • Grovfoderproduktion og foderanalyser
 • FMS - analyser
 • Erfa-grupper og staldskoler
 • Ansøgninger
Kjeld Nørgaard
Planterådgiver
Telefon 9663 0548 / 3034 8569
kjn@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Mark- og gødningsplanlægning
 • Markbesøg
 • Grovfoderdyrkning
 • Planteavlsøkonomi
 • Vanding
 • Tværfaglig rådgivning
Lene Brixen
Bogholder
Telefon 9663 0541
lb@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Medlemsadministration
 • Bogholderi
 • Fakturering
 • Intern løn
 • Vindmølleregnskaber
 • Reception
Lene Gadgaard
Miljørådgiver
Telefon 9663 0549 / 2476 5395
lg@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Husdyrgodkendelse,- tilladelse, -anmeldeordning
 • Oplandskonsulent, drænvirkemidler
 • Miljøtjek af ejendomme
 • Miljø- og naturprojekter, vådområder
 • Fagpolitisk arbejde, Natura 2000, §3 natur
 • GB-ansøgning, naturpleje, skov
Lis Nygaard
Regnskabsassistent
Telefon 9663 0595
ln@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bogføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
 • Ø90 kredsansvarlig
Lisbeth Lystbæk
Sekretær
Telefon 9663 0540
lil@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Foreningskontakt
 • Marketing
 • Web-ansvarlig
 • Reception
 • Dyrskue
Lotte Stilling Nielsen
Miljørådgiver
Telefon 9663 0556 / 4018 2554
lsn@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Husdyrgodkendelse, tilladelse, anmeldeordning
 • Vindmøller, solceller, biogas mv.
 • Miljøtjek af ejendomme
 • Miljøvurdering / VVM
 • Lokalplan, kommuneplantillæg
Louise Stokkendahl
Revisorassistent
Telefon 9663 0576
ls@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bøgføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
 • Farmsekretær
Malene T. Refsgaard
Kvægrådgiver
Telefon 9663 0562 / 4018 0915
mtr@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Fodrings- og sundhedsrådgivning
 • EFK-Eendagsfoderkontrol
 • DMS- superbruger
 • AMS
 • Gårdråd og strategi
 • Reproduktion og avl
 • Goldkomanagement
Mette F. Birch
Juniorrådgiver
Telefon 9663 0589 / 2366 5589
mb@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • x
Mette Thing
Driftsøkonomiassistent
Telefon 9663 0580 / 2349 3154
mth@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • x
Pia Ørts
Revisorassistent
Telefon 9663 0582
pia@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Bogføring
 • Moms- og regnskabsopgørelse
 • Skatteregnskaber
 • Årsrapport
 • Lønservice 
Søren Broe Lund
Økonomirådgiver
Telefon 9663 0596 / 2127 0178
sbl@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Skatteregnskaber
 • Årsrapporter
 • Pension
 • Interessentskaber
Thomas Gram
Planterådgiver 
Telefon 9663 0558 / 2096 5690
tg@lemvig-landbo.dk

Ansvarsområder

 • Mark- og gødningsplanlægning
 • Markbesøg
 • Præcisionsjordbrug
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 96 63 05 44, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Lemvigegnens Landboforening
Industrivej 53
7620 Lemvig
Telefon: 96 63 05 44
E-mail: ll@lemvig-landbo.dk
CVR: 41503610
Lemvigegnens Landboforening | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 96 63 05 44