Vindmøller » Vindmøllelaug » Tvis Øst Vindmøllelaug I/S

Tvis Øst Vindmøllelaug I/S
 

 
 
Det er ikke længere muligt at købe andele
 i Tvis Øst Vindmøllelaug I/S 

Annonce
Holstebro Onsdag, den 26. februar 2014
vedr. offentligt møde om køberet
 i Tvis Øst Vindmøllelaug I/S


 

Annonce
Lokalavisen Aulum, den 26. februar 2014
vedr. offentligt møde om køberet
 i Tvis Øst Vindmøllelaug I/S

  

Tvis Øst Vindmøllelaug I/S
Indbydelse til køb af vindmølleandele

Har du køberet til andele i vindmøllelauget?


 

Tvis Øst Vindmøllelaug I/S
Kort med 4,5 km zone


 

Udbudsmateriale vedrørende udbud af anparter i
Tvis Øst Vindmøllelaug I/S
omfattende 4 vindmøller øst for Tvis i Holstebro Kommune.
Projektet er udbudt af Lauge Gjedbo og Tvis Wind Park A/S


 

Interessentskabskontrakt
for
Tvis Øst Vindmøllelaug I/S


 

Godkendelse
af annonce- og udbudsmateriale vedr. køberetsordningen 


 
Lemvigegnens Landboforening | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 9663 0544 | Fax: 9663 0545 | E-mail: ll@lemvig-landbo.dk |