Vindmøller » Vindmølleprojekter under udvikling » Sydals Vindkraft I/S
Sydals Vindkraft I/S




Det er ikke længere muligt at købe anparter i Sydals Vindkraft I/S


 

Interessentskabskontrakt samt referat fra stiftende generalforsamling for Sydals Vindkraft I/S.
Læs mere her



Indbydelse til køb af vindmølleanparter i Sydals Vindkraft I/S
Læs mere her



Udbudsmateriale vedrørende udbud af anparter i Sydals Vindkraft I/S
Læs mere her


Revisorerklæring til Energinet.dk
Læs mere her


Godkendelse af annonce- og udbudsmateriale
- køberetsordningen
Læs mere her


Mintebjerg kommuneplantillæg
Læs den her: http://www.noatun.biz/Als/Mintebjerg%20Kommuneplantillaeg_5.pdf


Mintebjerg Lokalplan
Læs den her: http://www.noatun.biz/Als/Mintebjerg%20Lokalplan.pdf


Vindmøller ved Mintebjerg
miljørapport med VVM og miljøvurdering
april 2011
Læs den her:
http://www.noatun.biz/Als/Vindmøller%20ved%20Mintebjerg%20Miljørapport%20og%20VVM.pdf


Rettelsesblad til miljørapporten
Læs den her: http://www.noatun.biz/als/rettelsesblad.pdf


Skema til anmeldelse af krav om erstatning for værditab:
Se det her: http://www.noatun.biz/Als/værditabsskema.doc


Tilmeldingsskema til køb af andele i Sydals Vindkraft I/S.
Salget forventes at starte i oktober.
Se det her: http://www.noatun.biz/als/andele1.pdf


Se desuden mere på Sønderborg Kommunes hjemmeside via vedlagte link, og klik dernæst på "Mintebjerg 6470"
http://www.sonderborgkommune.dk/Hearings.aspx?page=2&sortby=adress&sortorder=ascending





________________________________________________________________________________________



Økonomiberegning ved køb af anparter.

Skat vindmølleregel.

Klik her for at lave en økonomiberegning:








 







 
Lemvigegnens Landboforening | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 9663 0544 | Fax: 9663 0545 | E-mail: ll@lemvig-landbo.dk |