Vindmøller » Vindmølleprojekter under udvikling » Stokhøjvej, Thyholm


Stokhøjvej
Thyholm


 


 
Vindmøller ved Stokhøjvej

Miljørapport
VVM-redegørelse og miljøvurdering

november 2016

Appendiks 1 til miljørapport
Vindmøller ved Stokhøjvej

Visualiseringer
af projektets landskabelige påvirkninger

Forslag til Lokalplan nr. 334

for vindmøller ved Stokhøjvej
med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6
Høring fra den 9. december 2016 - 17. februar 2017

Orienteringsmateriale

vedr. nye vindmøller ved Stokhøjvej

Stokhøjvej Vindmølleprojekt

Oversigtskort - Forslag 1

Stokhøjvej Vindmølleprojekt

Oversigtskort -  Forslag 2
Lemvigegnens Landboforening | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 9663 0544 | Fax: 9663 0545 | E-mail: ll@lemvig-landbo.dk |