Vindmøller » Vindmølleprojekter under udvikling » Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S


Vindmøllerne ved Rødby Fjord III i Lolland Kommune
Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S 


 

Det er ikke længere muligt
at tegne andele i
Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S

 
TEGNINGSBLANKET

til tegning af andele i
Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S
i perioden

13. oktober 2017 kl. 14.00 - 8. december 2017 kl. 14.00

 

 
 
 
Offentligt møde om køberet til andele i vindmøllerne ved Rødby Fjord III,
som udbydes i Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S

Annonce


 

 
Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S

Indbydelse

til køb af vindmølleandele i vindmøllerne syd for Askø


 

 
Udbudsmateriale

vedrørende udbud af andele i
Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S.

Projektet omfatter 8 vindmøller syd for Askø i Lolland Kommune. 
 

Bilag

til udbudsmateriele vedrørende udbud af andele i
Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S

 

 
OBS -- OBS -- OBS -- OBS -- OBS -- OBS -- OBS

Delafgørelse

om opsættende virkning i klagesag om Lolland kommunes endelige
vedtagelse af lokalplan 360-95,
Vindmøller ved Rødby Fjord III, med tilhørende miljørapport
 
Oversigtskort

4,5 km zone vedr. køberet i Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S


 

 
Vedtægter

for Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S


 

 
Godkendelse

fra energinet.dk
af annonce- og udbudsmateriale vedr. vindmølleprojekt
Rødby Fjord III


 

 
Videnblad

vedr. køberetsordning.
Information fra Energinet.dk

 

 
Lemvigegnens Landboforening | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 9663 0544 | Fax: 9663 0545 | E-mail: ll@lemvig-landbo.dk |