Vindmøller » Rådgivningsprofil

Rådgivningsprofil

 


 
 

Som det eneste rådgivningscenter i Danmark kan vi assistere med:
 

Salg af din vindmølle hvor vi opnår markedets bedste priser på brugte vindmøller. Salget foregår via annoncering eller via vort kartotek af mere end 100 potentielle købere til vindmøller.


Driftsøkonomisk sparring ved etablering af nye vindmøller samt etablering af vindmøllelaug


Igangsættelse af planproces, herunder udarbejdelse af ansøgning, idéoplæg og høringssvar vedr. vindmølleprojekter mv. til kommunale myndigheder


Udarbejdelse af VVM-redegørelse/miljørapport, lokalplan og kommuneplantillæg, dialog og koordinering med myndigheder


Hjælp til gennemførelse af projekter, herunder udbudsmateriale, VE-ordninger, etablering af vindmøllelaug, byggestyring, koordinering med el-selskaber mm.


Formidling og inddragelse af lokalsamfund, idéer til fremme af lokal interesse

Sparring og opgaveløsning for kommuner, herunder rådgivning af planlæggere, udarbejdelse af analyser til den kommunale planlægning, borgerinddragelse, behandling af høringssvar

Lemvigegnens Landboforening | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 9663 0544 | Fax: 9663 0545 | E-mail: ll@lemvig-landbo.dk |