Rådgivning » PlanteavlPlanteavlsrådgivning:
 
Vi tilbyder rådgivning indenfor alle grene af planteavlen. Rådgivningen foretages af meget specialiserede konsulenter, hvor målet er at give landmanden de bedste forudsætninger for det optimale udbytte i markbruget. Vi arbejder hele tiden med fokus på udbytte kombineret med en saglig og miljørigtig indsats.
 
·               Mark- og gødningsplanlægning er et vigtigt styringsværktøj som grundlag for optimering af markdriften, men er også grundlaget for at overholde myndighedernes krav.
 
·               Gødningsregnskab laves i tilknytning til gødningsplanen og gøres klar til myndighederne.
 
·               EU-ansøgning eller ansøgning om enkeltbetaling er nemt lavet med markplanen som grundlag. Det giver sikkerhed for overensstemmelse mellem arealerne. Der rådgives også omkring andre støtteordninger som MVJ, muligheder indenfor Landdistriktsordninger, Grøn Vækst mv.
 
·               Økologirådgivning er et vigtigt speciale for os. Foruden den traditionelle økologirådgivning rådgives også omkring grønsagsafgrøder mv.
 
·               Informationsmateriale udsendes som Planteinformation og Økologisk Nyhedsbrev, hvor vi informerer om aktuelle nyheder. Vi benytter gerne SMS’er, når der hurtigt skal informeres på en kort måde.
 
·               Jordbundsanalyser er meget vigtige som grundlag for gødskning og kalkning. Vi råder over avanceret GPS-udstyr, så vores landmænd kan udnytte fordelene ved en placeret næringstildeling.
 
·               Forsøg er en vigtig aktivitet for os. Det er den bedste måde at få viden omkring lokale dyrkningsforhold. Vi er en del af Førsøgsvirksomheden Ytteborg, der forestår forsøgsarbejdet i det nordvestlige Jylland.
 
·               Registreringsnet er det sted, hvor vi holder styr på udviklingen i lokale sygdoms- og skadedyrsforhold. I vækstsæsonen er Registreringsnet et vigtigt grundlag i den daglige rådgivning.


 
Planter & miljø erfa-grupper.
Udvikl dig selv og din
virksomhed i et unikt netværk
med gode kollegaer! 
Læs mere her

  Lemvigegnens Landboforening | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 9663 0544 | Fax: 9663 0545 | E-mail: ll@lemvig-landbo.dk |