Vindmøller » Vindmøllelaug » Nees Vindmøllelaug I/S
Nees Vindmøllelaug I/S


 

§§

Vedtægter

Nees Vindmøllelaug I/S' vedtægter kan læses her  


 
Afregninger 2018:
 
  Produceret strøm kwt.
 
Solgt strøm
kr.

 
Regulering
kr.

 
Strømpris
pr. kwt kr.

 
Udbetaling pr. anpart kr. Udbetalings-
dato

 
Januar 687.757 313.624,07   0,45 40 28.02.18
Februar 657.691 298.598,18 23.651,08 0,45 45 27.03.18
Marts 541.840 246.000,88   0,45 40 25.04.18
April 588.242 151.522,31 2.464,27 0,26 0  
Maj 292.662 55.111,73   0,18 15 26.06.18
Juni 510.602 99.674,57 2.686,83 0,19 25 31.07.18
Juli 351.071 72.850,80   0,20 0  
August 504.095 103.596,61   0,20    
September 854.771 175.663,95   0,20 25 26.10.18
Oktober            
November            
December            
             
I alt 4.988.731 1.516.643,10 28.802,18   190  


Referat fra generalforsamling i Nees Vindmøllelaug I/S mandag den 12. marts 2018.


 
Afregninger 2017:
 
  Produceret strøm kwt.
 
Solgt strøm
kr.

 
Regulering
kr.

 
Strømpris
pr. kwt kr.

 
Udbetaling pr. anpart kr. Udbetalings-
dato

 
Januar 717.452 322.214,87   0,44 20 28.02.17
Februar 810.061 362.186,16   0,44 55 30.03.17
Marts 690.631 308.787,82 38.837,74 0,44 45 26.04.17
April 762.214 318.155,64   0,41 20 31.05.17
Maj 509.941 223.871,67   0,43 35 27.06.17
Juni 648.637 279.179,95   0,43 50 01.08.17
Juli 528.321 228.715,34   0,43 10 25.08.17
August 495.959 214.705,71   0,43 35 26.09.17
September 323.622 139.451,75 6.555,09 0,43 15 26.10.17
Oktober 720.912 319.443,11   0,44 25 28.11.17
November 768.710 339.854,48   0,44 45 28.12.17
December 907.234 399.533,99   0,44 65 26.01.18
             
I alt 7.883.694 3.456.100,49 45.392,83   420  

23. oktober 2017

Møllestop - reguleringskraft:

Til interessenternes orientering kan det oplyses, at bestyrelsen - bl. a. for at undgå negative spotpriser  - fra ca. 1. maj 2017 har tilmeldt møllen det såkaldte "Regulerkraft", der indebærer, at møllen automatisk bliver standset, hvis spotprisen kommer under i vores tilfælde 14 øre. Som kompensation for tabt produktion modtager lauget  en afregning beregnet  med udgangspunkt i produktionen én time før nedlukning. Kompensationen udbetales lauget normalt en måned efter. Når møllen stoppes, forbruger lauget ikke fuldlasttimer.

Elproduktionen siden 1. maj 2017 - specielt august 2017 -  har således været påvirket negativt  af regulerkraft, og afregningerne har været mindre,  end hvis vi ikke havde været tilmeldt reguleringskraft. Men det er kun et likviditetsproblem, idet vi senere vil modtage de 25 øre fra fuldlasttimer.


Referat fra generalforsamlingen onsdag den 15. marts 2017


 
Afregninger 2016:
 
  Produceret strøm kwt.
 
Solgt strøm
kr.

 
Regulering
kr.

 
Strømpris
pr. kwt kr.

 
Udbetaling pr. anpart kr. Udbetalings-
dato

 
Januar 917.498 356.365,46   0,38 35 29.02.16
Februar 843.501 312.441,08   0,37 45 30.03.16
Marts 575.212 221.117,11 55.038,06 0,38 50 03.05.16
April 647.713 243.157,77   0,37 0  
Maj 452.321 169.805,65   0,37 30 30.06.16
Juni 343.010 128.426,18   0,37 20 02.08.16
Juli 555.700 218.284,32   0,39 0  
August 696.386 273.547,47   0,39 50 29.09.16
September 471.280 185.123,30   0,39 25 27.10.16
Oktober 682.170 273.222,46   0,40 15 02.12.16
November 761.396 304.870,58 0,40 45 03.01.17
December 821.362 329.703,02 0,40 45 27.01.17
 
I alt 7.767.549 3.016.185,90 55.038,06   360  


19. oktober 2016
Bestyrelsen har pr. 31.12.16 frameldt afregning for kvartalspuljer og samtidigt låst afregningsprisen fast for 1. kvartal 17, hvor afregningsprisen vil være 19,87 øre + balance.

Bestyrelsen har hos Dansk Vindmølleforening fået foretaget en uvildigt standardeftersyn. Rapporten viser heldigvis ikke graverende fejl/skader, men kun mindre mangler, som vi har bedt udrettet snarest af Vestas, der varetager service af vores mølle.

NB. dato for næste års generalforsamling er allerede fastsat til mandag, den 13. marts 17 kl. 19,00.


5. september 2016

Der er ingen udbetaling for juli måned, da der skal betales vedligeholdelse til Vestas.

 
2. juni 2016
Der er ingen udbetaling for april måned, da der skal betales vedligeholdelse til Vestas.
 

21. marts 2016

Referat fra generalforsamlingen torsdag den 17. marts 2016 


Afregninger 2015:
 
  Produceret strøm kwt.
 
Solgt strøm
kr.

 
Efterbetaling
kr.

 
Strømpris
pr. kwt kr.

 
Udbetaling pr. anpart kr. Udbetalings-
dato

 
Januar 784.084 474.143,43   0,60 30 02.03.2015
Februar 788.213 476.640,20   0,60 90 30.03.2015
Marts 793.977 480.125,83 45.162,76 0,60 85 28.04.2015
April 732.618 443.021,51   0,60 0  
Maj 856.748 518.084,08   0,60 115 26.06.2015
Juni 670.025 405.170,09   0,60 50 29.07.2015
Juli 713.897 431.700,60   0,60 0  
August 446.574 270.047,63   0,60 45 29.09.2015
September 577.141 349.002,88   0,60 40 27.10.2015
Oktober 485.132 293.364,23   0,60 20 27.11.2015
November 645.441 574.717,63   0,60 90 29.12.2015
December 1.379.161 833.992,33   0,60 105 28.01.2016
             
I alt 9.173.011 5.547.101,43 45.162,76   670  

Den 27. august 2015

Der er ingen udbetaling for juli måned, da der skal betales vedligeholdelse til Vestas og moms.

 


19. marts 2015

Referat fra generalforsamlingen mandag den 16. marts 2015.

 20. januar 2015

Reparation af møllen

Til orientering for interessenterne har møllen desværre stået stille i perioden fra fredag den 9. januar til onsdag den 14. Januar på grund af en mindre skade. Noget i møllen havde løsnet sig og måtte udskiftes.

Anslået produktionstab er 200.000 kWt svarende til ca. 120.000 kr. Driftslederen vurderer i samråd med vore rådgivere i øjeblikket om driftstabet skal anmeldes ved Codan. Men med en selvrisiko på 70.000 kr., og et par karensdage er det tvivlsomt ,om det kan betale sig, idet skaden også skal være pludselig opstået

 


Afregninger 2014:
 
  Produceret strøm kwt.
 
Solgt strøm
kr.

 
Erstatning
kr.

 
Strømpris
pr. kwt kr.

 
Udbetaling pr. anpart kr. Udbetalings-
dato

 
Januar 1.165.516 733.177,35   0,62 115,00 26.02.2014
Februar 1.047.398 658.872,78   0,62 130,00 26.03.2014
Marts 765.458 481.516,53   0,62 85,00 28.04.2014
April 585.910 368.570,44   0,62 0,00  
Maj 408.332 256.863,89   0,62 25,00 26.06.2014
Juni 498.713 313.718,73   0,62 0,00  
Juli 299.024 188.102,91   0,62 20,00 26.08.2014
August 697.337 428.962,96   0,61 80,00 26.09.2014
September 464.592 280.943,49   0,60 50,00 28.10.2014
Oktober 797.006 418.957,37   0,60 35,00 26.11.2014
November 582.646 352.331,74   0,60 60,00 02.01.2015
December 899.476 543.922,06   0,60 90,00 27.01.2015
             
I alt 8.211.411 5.088.940,25     690,00  


 Referat fra generalforsamling torsdag den 27. marts 2014


  


Afregninger 2013:
 
  Produceret strøm
kwt.
Solgt strøm
kr.
Erstatning
kr.
Strømpris
pr. kwt kr.
 
Udbetaling
pr. anpart kr.
 
Udbetalings-
dato
Januar 749.903 471.731,54   0,62 60,00 26.02.2013
Februar 364.167 229.081,54   0,62 45,00 04.04.2013
Marts 781.546 491.636,59   0,62 60,00 29.04.2013
April 726.674 457.119,12   0,63 55,00 29.05.2013
Maj 506.737 318.766,30   0,62 60,00 27.06.2013
Juni 708.300 445.560,76   0,62 35,00 30.07.2013
Juli 369.738 232.586,08   0,62 20,00 29.08.2013
August 550.436 346.255,36   0,62 60,00 30.09.2013
September 513.029 322.724,31   0,62 30,00 28.10.2013
Oktober 818.840 515.096,75   0,62 70,00 28.11.2013
November 746.747 469.746,11   0,62 80,00 30.12.2013
December 1.332.648 838.311,18   0,62 110,00 28.01.2014
             
I alt 8.168.765       685,00  


 Referat fra generalforsamling onsdag den 20. marts 2013


   
Afregninger 2012:
 
             
  Produceret strøm Solgt strøm Erstatning Strømpris Udbetaling Udbetalings-
  kwt. kr. kr. pr. kwt kr. pr. anpart kr. dato
Januar 868.858 546.309,49   0,63 75,00 01.03.2012
Februar 636.524 400.225,55   0,63 75,00 30.03.2012
Marts 351.422 220.962,29 237.723,26 0,70 0,00  
April 487.784 306.702,31   0,63 30,00 30.05.2012
Maj 629.067 395.536,36   0,63 70,00 27.06.2012
Juni 764.483 480.681,42   0,63 50,00 02.08.2012
Juli 548.385 344.806,05   0,63 50,00 28.08.2012
August 506.072 318.201,23   0,62 80,00 27.09.2012
September 894.418 562.380,07   0,62 60,00 26.10.2012
Oktober 767.181 482.377,70 180.953,86 0,63 75,00 27.11.2012
November 755.299 474.906,83   0,62 75,00 03.01.2013
December 852.592 536.081,50   0,62 55,00 30.01.2013
             
I alt 8.062.085       695,00  

 
Lemvigegnens Landboforening | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 9663 0544 | Fax: 9663 0545 | E-mail: ll@lemvig-landbo.dk |