96 63 05 44

Mulig Fusion

Mulig fusion mellem LandboThy, Landbo Limfjord og Lemvigegnens Landboforening.Bestyrelserne bag LandboThy, Landboforeningen Limfjord og Lemvigegnens Landboforening vil undersøge muligheden for at arbejde hen mod en fusion af de respektive foreninger og deres rådgivning til én forening med rådgivning. Fusionen vil være gældende fra 1. januar 2021.

Derfor nedsættes der nu en fusionsbestyrelse som skal kigge på mulighederne, og komme med et oplæg på baggrund af tidligere møder. Direktør Henrik Hardboe Galsgaard fra LandboThy er af de tre bestyrelser udpeget som forhandlingsleder.

Såfremt dette arbejde ender op med forslag om fusion, skal eventuelt fusionsoplæg vedtages endeligt af de 3 foreningers generalforsamlinger.

Visionen er: At skabe en stærk politisk forening med lokal forankring, der ejer og driver en fagligt velfunderet rådgivningsvirksomhed, der leverer konkurrencedygtig rådgivning såvel økonomisk som fagligt.

Den nye virksomhed ser vi rumme godt 200 medarbejdere og vil have ca. 1700 aktive medlemmer og mere end 4000 kunder. Det er forventningen, at bestyrelsen også efter fusionen vil beskæftige samme antal medarbejdere, og det vil være en del af aftalen, at der udgår rådgivning fra de nuværende lokaliteter i Skive, Thisted og Lemvig.

Der er tale om 3 økonomisk stærke og velfungerende foreninger med rådgivningsvirksomheder, som ønsker at sammenlægge resurser og kompetencer med det formål at sikre medlemmer og kunder adgang til den bedste service og rådgivning indenfor allerede kendte rådgivningsfelter i landbruget, og samtidig være i front i forhold til rådgivning efterspurgt af fremtidens landmænd.

Vi ser alle størrelser og typer af landbrug som lige vigtige og vil opgradere og sætte endnu større fokus på at servicere medlemmerne/kunderne, uanset hvilken ejerform de vælger for deres virksomhed.
 
Også virksomheder uden for landbrugserhvervet vil kunne serviceres med bogføring, regnskab, udarbejdelse af løn samt strategisk virksomhedssparring af den fusionerede virksomhed.

I fællesskabet ses muligheder for at løfte medlemmernes politiske interessevaretagelse, og her står vi foran store opgaver, hvor bl.a. vandplanernes implementering i de indre dele af Limfjorden er skræmmende læsning, men også smeltevandsslugter er en udfordring især i den vestlige del af Limfjorden. Derudover oplever vi udfordringer med at opfylde regler underlagt datotyranni, Bnbo indsatser og CO2 reducerende klimatiltag, som alle er områder der kræver stor bevågenhed. Disse opgaver løses bedre med et større medlemsgrundlag, som derved sikrer resurserne til en stærkere politisk indsats lokalt og nationalt.

En kommende forening og rådgivningsvirksomhed vil blive ledet af en direktion og have en bestyrelse med valgte medlemmer fra hver af de 3 områder. Det sikrer en god kontakt til alle medlemmer og til de 6 kommuner, som foreningen vil komme til at dække.

En fusion vil styrke mulighederne for at udvikle rådgivningen og øge tiltrækningen af nye medarbejdere. Det er målet med fusionen at sikre den lokale forankring, at bibeholde fordelene i at være en lokal arbejdsplads som samtidig er en del af en større virksomhed, der kan løfte mere specifikke rådgivningsopgaver og give medarbejdere større mulighed for faglig udvikling.


Lars Kristensen                                             Leif Gravesen                                  Morten Agger
Landboforeningen Limfjord                         LandboThy                                      Lemvigegnens Landboforening
  
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 96 63 05 44, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Lemvigegnens Landboforening
Industrivej 53
7620 Lemvig
Telefon: 96 63 05 44
E-mail: ll@lemvig-landbo.dk
CVR: 41503610
Lemvigegnens Landboforening | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 96 63 05 44