Rådgivning » Miljø
Vi tilbyder en bred og specialiseret rådgivning indenfor natur- og miljøområdet.

 
Miljøgodkendelse er nødvendig, når et dyrehold udvides eller ændres, eller der skal ske væsentlige ændringer af driftsbygninger. En ansøgning om miljøgodkendelse skal indsendes til kommunen, og her er vi behjælpelige med tværfaglig rådgivning, vurdering af muligheder og udarbejdelse af ansøgningen.

Anmeldeordninger for mindre ændringer af bygninger eller dyrehold, som ikke belaster miljøet ud over gældende tilladelse eller miljøgodkendelse

Miljøtjek når man f.eks. i forbindelse med ejendoms- eller jordkøb gerne vil have en vurdering af, hvordan man fremtidssikrer drifts- og udvidelsesmuligheder på bedriften.

Tilskudsordninger til f.eks. naturplejeordninger og miljøteknologi

Naturplejenet Midtvest er et netværk for alle med praktisk interesse for naturpleje. Se http://naturpleje.net/ ring: 9663 0554/ 96630568 eller mail: info@naturpleje.net.

Natur- og miljøprojekter i samarbejde med myndigheder eller andre, f.eks. forundersøgelse, inddragelse af lodsejere m.fl.

Større projekter, der evt. skal behandles efter lovgivning om miljøvurdering/VVM, f.eks. planlægning for store vindmøller, biogasanlæg mv. Læs mere om dette under ”vindmøllerådgivning”.

Miljøtiltag både i og udenfor marken, det kan være minivådområder, styret dræning og intelligente randzoner. Tiltag der skal forbedre vandkvaliteten på åer og fjorde. På sigt kan disse tiltag benyttes som virkemidler i miljøgodkendelserne.


 

29 oplandskonsulenter tilbyder gratis rådgivning

Rundt i Danmark er 29 oplandskonsulenter nu klar til at rykke ud til landmænd, som overvejer at bygge et minivådområde, deltage i et vådområdeprojekt eller plante skov. Såvel rådgivning som udgifter til etablering er gratis for landmændene.

Læs mere her

 


Lemvigegnens Landboforening | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 9663 0544 | Fax: 9663 0545 | E-mail: ll@lemvig-landbo.dk |