Rådgivning » Miljø
Vi tilbyder en bred og specialiseret rådgivning indenfor natur- og miljøområdet.

 
Miljøgodkendelse er nødvendig, når et dyrehold udvides eller ændres, eller der skal ske væsentlige ændringer af driftsbygninger. En ansøgning om miljøgodkendelse skal indsendes til kommunen, og her er vi behjælpelige med tværfaglig rådgivning, vurdering af muligheder og udarbejdelse af ansøgningen.

Anmeldeordninger for mindre ændringer af bygninger eller dyrehold, som ikke belaster miljøet ud over gældende tilladelse eller miljøgodkendelse

Miljøtjek når man f.eks. i forbindelse med ejendoms- eller jordkøb gerne vil have en vurdering af, hvordan man fremtidssikrer drifts- og udvidelsesmuligheder på bedriften.

Tilskudsordninger til f.eks. naturplejeordninger og miljøteknologi

Naturplan som idekatalog med beskrivelse af gårdens naturarealer. Vi beskriver naturarealernes tilstand og muligheder for at udvikle sig, men også hvordan vi kan tage mere hensyn til disse arealer i den daglige drift. En naturplan kan åbne øjnene for ideer og muligheder og kan også være med til at give dig et overblik over ejendommens jagtpotentiale. 

Naturplejenet Midtvest er et netværk for alle med praktisk interesse for naturpleje. Se http://naturpleje.net/ ring: 9663 0554/ 96630568 eller mail: info@naturpleje.net.

Natur- og miljøprojekter i samarbejde med myndigheder eller andre, f.eks. forundersøgelse, inddragelse af lodsejere m.fl.

Større projekter, der evt. skal behandles efter lovgivning om miljøvurdering/VVM, f.eks. planlægning for store vindmøller, biogasanlæg mv. Læs mere om dette under ”vindmøllerådgivning”.

Miljøtiltag både i og udenfor marken, det kan være minivådområder, styret dræning og intelligente randzoner. Tiltag der skal forbedre vandkvaliteten på åer og fjorde. På sigt kan disse tiltag benyttes som virkemidler i miljøgodkendelserne.


  
Miljøteknologi 2016 17-06-2016

Miljøteknologi 2016 – kvæg, svin og gartnerier

Nu åbner muligheden for at søge om tilskud til teknologi, der kan reducere ammoniakemission og elforbrug.

Ansøgningen starter fredag den 1. juli og slutter fredag den. 1. september 2016.

Læs mere her

 

Naturpleje.net MidtVest 18-08-2015
Naturen og de græsende dyr i Skjern Enge, tirsdag den 8. september 2015 kl. 18.30 -22.00.

Læs mere her

 
Nyt katalog viser 20 veje til naturpleje 28-04-2015

Nyt katalog med 20 veje til pleje af værdifulde naturarealer – Landmænd er nogle af landets største naturforvaltere, så det er helt afgørende, at det i langt større grad gøres attraktivt at eje og pleje naturen, siger Niels Peter Nørring, der er områdedirektør for Miljø & Energi i Landbrug & Fødevarer.

Læs kataloget her

 

Økologisk arealtilskud. Pleje af græs og naturareler 2015 09-04-2015

På nedenstående link kan du læse om, hvordan du lever op til Naturerhvervsstyrelsens krav om offentliggørelse og information når du modtager tilskud.

Læs mere her

 
Tilskudsmuligheder i 2015 til miljøteknologi 09-04-2015

Har du planer om investeringer i stalden eller planer om nye indhegninger, så kan det være det hører indenfor formålet af ordningerne i 2015. Vi ved endnu begrænset om alle ordningerne, men ansøgningsfristen nærmere sig for flere af dem.

Læs mere her

 

Lemvigegnens Landboforening | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 9663 0544 | Fax: 9663 0545 | E-mail: ll@lemvig-landbo.dk |