LandTV
Udsendelser fra LandTV:


EU-TJEK: Landbrug

Har EU-støtten til fødevareproduktion gjort effektive, danske landmænd til bistandsmodtagere?  Og kan vi ikke bare droppe tilskuddene til landbruget?

LandTV sendte to kandidater til Europa-Parlamentet ud i landet for at se nærmere på EU's aktuelle betydning for landbruget.

De to politikere er Harry Jensen fra Venstre og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti. Sammen tog de på gårdbesøg hos Karsten Willumsen, der er slagtekalveproducent og formand for Herning-Ikast Landboforening.

"EU er vigtig for vores eksport på grund af de fælles samhandelsaftaler. Samtidigt er økonomien i europæisk landbrug så integreret med EU-støtten, at man ikke bare sådan lige kan sætte det over styr. Af de to årsager er en rigtig stor del af Danmarks velfærd finansieret gennem EU, og dermed er EU for os landmænd og landbruget ret vital", siger Karsten Willumsen.

Han forklarer os de to politikere, at EU-støtten ikke er bistandshjælp, men derimod produktionsregulering, som også er til gavn for forbrugerne.


  
Vildmosens guld

En vildmose-kartoffel er ikke blot en stedbetegnelse for de kartofler, der stammer fra den nordjyske højmose. Det er også en spisekartoffel, der er dyrket under ganske særlige betingelser.

”De er avlet i spagnum, og det er en jordtype, som du ikke finder andre steder i landet. Vores kartofler mangler aldrig vand, og skindet på kartoflerne bliver derfor tyndere, og de kommer til at smage anderledes”, siger Jens Dalsgaard.

Han har siden 1987 dyrket vildmose-kartofler og driver i dag en stor del af det afgrænsede areal, hvor betegnelsen vildmose-kartofler må benyttes.
I programmet ”Vildmosens guld” besøger LandTV de fugtige marker, hvor både forårs- og efterårs-arbejdet er anderledes end hos andre kartoffelavlere.
Undervejs får vi også fortællingen om de særlige gårde, der danner ramme om vildmose-kartoflens historie. De er blandt andet kendetegnet ved at have numre i stedet for navne.

Programmet er den sidste nyproduktion af de i alt 98 tv-programmer, som LandTV gennem fire år har produceret til sine egne tv-stationer. Ændrede regler fra Kulturministeriet om lokal-tv forhindrer, at LandTV kan få sine sendetilladelser som tv-station forlænget fra 2014, selv om programmerne over hele landet har været anerkendt med de mest attraktive sendetidspunkter.

”Det er vi selvfølgelig kede af, men glæder os over, at vi i stedet kan udvikle LandTV’s web-kanal på nettet, som tv-seerne i disse år rykker mere og mere over på. Samtidigt håber vi på, at der kan skabes grundlag for at fortsætte vores prisbelønnede produktion til andre tv-stationer, som allerede i dag gerne sender vores udsendelser”, siger Erik Poulsen, redaktør på LandTV.

 


 

 
De danske tulipaner
 
Holland er verdenskendt som tulipanernes land. Men det kunne lige så godt have Danmark, hvis de danske løgavlere havde holdt fast, da den danske tulipan-produktion var på sit højeste omkring 1970.

Lolland kunne have været Holland og har både klimaet og jorden til at dyrke tulipanløg. Det mener landets største avler af tulipan-løg, Henrik Christensen fra Nakskov, der konstaterer, at de hollandske tulipan-avlere i stedet har sat sig tungt på verdensmarkedet.

LandTV har fulgt årets gang i tulipan-produktionen. Programmet "De danske tulipaner" besøger Henrik Christensen på gården Bøgehave, hvor han hvert forår kan glæde sig over ti hektar mark, der er dækket med blomstrende tulipaner i alle farver. De bliver dog blot klippet ned, så løgene udvikler sig optimalt frem til høsten i juli.

Programmet følger løgene til Danmarks største tulipan-gartneri, Gartneriet Leif Larsen, Middelfart, hvor de efter en nedkøling nu er sat ud i drivhusene, så de er klar med friske, danske tulipaner op til jul.

 
 
 

 
Naturpleje med bøffer

Er naturpleje med græssende kvæg en rentabel driftsform for nogle af fremtidens landmænd?

I øjeblikket afhænger svaret i høj grad af offentlige tilskud til blandt andet indhegning af naturarealer, og hvis de forsvinder, er der en risiko for, at maskiner overtager pasningen af naturen.

”Jeg tror, at der altid vil være fokus på naturpleje. Man kan sige, at det offentlige får det samme resultat for skattekronerne med en brakpudser, men afgræsning med levende dyr giver en glæde, fortæller en god historie om landbruget, og så er det jo den miljørigtige måde at gøre det på”, siger kødkvægavler Rasmus Skau.
Han har 150 dyr af den nøjsomme race Galloway og driver naturpleje på en række offentlige og private arealer omkring Haderslev. Målet for Rasmus Skau er, at naturplejen på sigt skal være en fuldtidsbeskæftigelse. For at gøre det til en forretning forsøger han derfor afsætte kødet direkte til de forbrugere, der også har oplevelsen af naturplejen.

LandTV har besøgt den unge kødkvægavler og beskriver i programmet ”Naturpleje med bøffer” de udfordringer, der er ved pleje af naturarealer med græssende dyr.
Seerne kommer også med til den jyske vestkyst, da kreaturer for første gang i flere årtier blev lukket ud på strandenge ved Thorsminde. Engene trænger til at blive græsset ned, så engfuglene får bedre levevilkår.

Lemvigegnens Landboforening er derfor i samarbejde med Naturstyrelsen og Lemvig Kommune i gang med at etablere flere afgræsningslaug. Det er et stort puslespil, hvor både arealer og græssende dyr er en mangelvare. 

 


Du kan se alle udsendelser her: http://www.lf.dk/Aktuelt/Land_TV.aspx

Lemvigegnens Landboforening | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 9663 0544 | Fax: 9663 0545 | E-mail: ll@lemvig-landbo.dk |