Rådgivning » Ejendom og jura
Ejendom og jura
 
Vi yder rådgivning på følgende områder:
  • Handler, herunder udbudssalg af landbrugsejendomme, tinglysning af skøder vedr. parcelhuse, ejerlejligheder, grunde, sommehuse, landbrugsjord, vindmøller og landbrugsejendomme mv.
  • Flytning af betalingsrettigheder
  • Behandling af dødsboer
  • Generationsskifte af landbrugsejendomme
  • Forpagtningskontrakter, I/S kontrakter og boliglejekontrakter
  • Testamenter og ægtepagter
  • Bodeling imellem ægtefæller
Vores rådgivning ydes i tæt samarbejde med rådgivningsvirksomhedes øvrige fagpersoner, herunder skatterådgivere, landinspektører, arkitekt, byggesagkyndig, driftsøkonomirådgivere, plante- og miljørådgivere samt vindmøllerådgivere.

Pjecer:
Lemvigegnens Landboforening | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 9663 0544 | Fax: 9663 0545 | E-mail: ll@lemvig-landbo.dk |