Bestyrelsen og udvalg
Bestyrelsen:
Bestyrelsen er sammensat af udvalgsformændene for planteavlsudvalget, kvægbrugsudvalget og regnskabsudvalget, en repræsentant valgt til SR-Vest. Hertil er 6 valgt på foreningens generalforsamling for en 3 årig periode og formanden, som vælges for et år af gangen.
 
Bestyrelsens opgaver:
-         Er at varetage medlemmernes politiske interesser over for kommunale, regionale og statslige myndigheder.
-         Forestå foreningsarrangementer såsom dyrskue, synliggørelse af landbruget som en del et aktivt erhvervsliv.
-         Arbejde for de optimale muligheder for erhvervet
-         Have det overordnede tilsyn med at foreningens rådgivnigsaktiviteter er i overensstemmelse med behovet.
 
 
Udvalgene:
Foreningen har 3 fagudvalg samt et udvalg for Åbent Landbrug. De 3 fagudvalg vælges på de årlige beretningsmøder/årsmøder, som afholdes i årets første kvartal.
Udvalgenes opgave er at inspirere den faglige rådgivning og opsamle ideer til den fortsatte udvikling af rådgivningen.
Lemvigegnens Landboforening | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 9663 0544 | Fax: 9663 0545 | E-mail: ll@lemvig-landbo.dk |