ArrangementerOversigt over alle arrangementer

17-10-2018
-

Viser: 1 uge frem
24-10-2018
Vanding - mere vandingskapacitet og bedre udnyttelse af vandingsvandet

Indhold:
Vandindvindingstilladelser og vandforbrug 2018. Hvilke afgrøder betaler bedst for vanding?
Vanding på små planter og planternes behov for vanding - vandingsregnskab.
Udvidelse af timeydelsen på eksisterende anlæg – den begrænsende faktor. Bedst mulig udnyttelse af vandings-vandet og maskiner med lang slange.

Oplæg ved lokale rådgivere samt energi- og teknikrådgiver Gunnar Schmidt,

Byggeri & Teknik I/S

Tid:
Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 09.30 -12.30. Der afsluttes med en sandwich.

Sted:
Kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig

Arrangør:
Planter & Miljø og Byggeri & Teknik

Pris:
300 kr.

Tilmelding:
Tlf. 9663 0544 eller ll@lemvig-landbo.dk senest tirsdag den 23. oktober kl.12.00Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
Lemvigegnens Landboforening | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 9663 0544 | Fax: 9663 0545 | E-mail: ll@lemvig-landbo.dk |